De Boomhut

Beste,

Welkom op onze site.

Wij zijn een vrije basisschool, die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Onze school wordt geruggensteund door de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar regio Keerbergen.

De school telt ongeveer 100 kleuters en 240 leerlingen.

Vacature voor directeur (m/v)

VGSK De Boomhut

Brouwerijstraat 2, 1910 Kampenhout

voor indiensttreding op 1 september 2021

Voor de volledige vacature en de manier van kandidaatstelling: klik hier.