Contact

Onze school bevindt zich in het midden van het centrum van Kampenhout.

Adres: Brouwerijstraat 2, 1910 Kampenhout

Tel: 016 65 74 86

info@vgskdeboomhut.be

Wat vertelt de schoolklok en is er opvang?


Vanaf 7 uur is er betalende voorschoolse opvang.

U brengt uw kind via de grote bruine poort links naast Brouwerijstraat 2.

Vanaf 8.15 uur gaan de schoolpoorten open en is er gratis toezicht door leerkrachten.

Om 8.45 uur gaat de schoolbel. Bij de tweede bel om 8.45 uur hebben de ouders de speelplaats verlaten.

Wij verwachten elk kind op tijd !

Noch de leerkrachten,noch de kinderen zelf vinden te laat komers fijn.


Tussen 11.40 u en 12.45 u voor kleuters en 11.55 uur en 13 uur voor leerlingen is er middagpauze: de kinderen kunnen dan ofwel naar huis gaan voor hun middagmaal ofwel op school hun middagmaal (warme maaltijd of meegebrachte broodmaaltijd) gebruiken. Er is gratis toezicht door leerkrachten.


Om 13 uur gaat de namiddagbel voor de leerlingen van de lagere school.

Om 15.45 uur eindigt de namiddag.

’s Woensdags om 11.30 uur.

’s Vrijdags om 15.00 uur.

Tussen 15.45 uur en 16 uur is er gratis toezicht door de leerkrachten of de opvang.
’s Vrijdags tot 15.40 uur

’s woensdags tot 12 uur.

Vanaf 16 uur ( ’s vrijdags vanaf 15.40 uur en ’s woensdags vanaf 12 uur) begint de betalende naschoolse opvang tot ten laatste 18.30 uur.
( ’s Woensdags tot 16 uur! )

Tussen 16 uur en 17 uur is er op maandag, dinsdag en donderdag studie voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar die in de naschoolse opvang blijven.