Schoolraad

Algemeen

In uitvoering van het Decreet van 2 april betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, BS 6 augustus 2004 is er voor onze school een schoolraad opgericht. De schoolraad is dus een wettelijk orgaan dat inspraak heeft in en ondersteuning biedt bij het dagelijks onderwijsgebeuren in de school. Deze raad bestaat uit een personeelsgeleding, een oudergeleding en de lokale gemeenschap. Zij moeten minimaal drie maal per jaar vergaderen samen met de directeur en een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Artikel 31 van het huishoudelijk reglement geeft weer dat: de schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders over haar werkzaamheden.(hieronder korte verslagen van alle zittingen)

Artikel 32: De personeelsleden, de ouders en de leerlingen  worden geïnformeerd op welke manier zij contact kunnen opnemen met de schoolraad. Dit kan door te mailen naar sr@vgskdeboomhut.be

Leden 

Voorzitter:                                                               VANDERIET BEN

Secretaris:                                                               PEETERS MARC

Directie:                                                                  VAN GRINDERBEEK TIM

Vertegenwoordiger schoolbestuur:                   DE ROOVER FRANK

Vertegenwoordiger ouderraad:                          LIEKENS SARA   en    VANDYCK SYLVIE

Vertegenwoordiger pedagogische raad:            SPITS  NICOLE   en   VAN DER HOEVEN MARIEKE

Vertegenwoordiger lokale gemeenschap:         PEETERS MARC  en    VANDERIET BEN

CONTACT:                                                               sr@vgskdeboomhut.be