Zorgbeleid

Onze visie op zorg

Zorg binnen een school is de verantwoordelijkheid van een gans team. Iedereen bouwt mee aan een zorgbeleid. De spilfiguur daarin is de zorgcoördinator. Zij tekent, in overleg met directie en/of (zorg)leerkrachten en/of clb en/of nog andere betrokkenen, de lijnen van het zorgbeleid uit.

 
Elk schooljaar wordt het pakket aan zorguren zo efficiënt mogelijk ingevuld. Hoe de invulling gebeurt kan van jaar tot jaar verschillend zijn. We streven naar een zo standvastig mogelijk kernteam binnen de zorgwerking. 

 

We willen gaan voor een zorgbeleid dat:

-       transparant, open en duidelijk is voor alle betrokkenen

-       gestructureerd, tijdsgebonden en planmatig is.

-       vertrekt vanuit een duidelijk omschreven doel. 

-       uitgaat van het zetten van en het geloof in kleine stapjes.

-       openstaat voor het ‘out-of-the-box-denken’ (loslaten van het traditionele)

-       gebaseerd is op functioneel en structureel overleg tussen alle betrokkenen

-       duurzaam is en zoveel mogelijk kinderen bereikt. 

-       kinderen betrekt en bevraagt.

Meer informatie lees je in het document hieronder.

Onze zorgcoördinator, Ellen Vekemans, heeft ook een Padlet met een heleboel zorgweetjes:

https://padlet.com/ellenvekemans/het-digitale-zorgklasje-vgsk-de-boomhut-8vn2o9cb360k9q8w


Zorgplan - Zorgbeleid.pdf