openklasdagen

Openklasdagen 2023 - 2024

Beste ouders

Ook dit schooljaar staan er enkele openklasdagen op de planning. Dan kan u samen met uw peuter al eens komen proeven van de werking van een kleuterklas en kennismaken met de juf(fen). Voor de peuters is dat zeker fijn want papa of mama blijven erbij. 

We voorzien dit telkens tussen 9 en 11 uur op dinsdag 24/10/23, woensdag 20/12/23 - 24/01/24 - 07/02/24 - 27/03/24 en 08/05/24.

Van harte welkom op bovenstaande data.