Inschrijvingen

Inschrijvingsmodaliteiten  VOOR HET SCHOOLJAAR 2023 - 2024

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2021 of vroeger kunnen  ingeschreven worden zolang de capaciteit niet bereikt is.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 1 september 2021 t.e.m. 31 december 2021. Deze kleuters kunnen ook  ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2024. 

BESCHIKBARE PLAATSEN in 2023-2024  (update 20/06/2023)

KLEUTERSCHOOL

Geboortejaar 2021    (peuterklas in 2023-2024)     Nog 13 plaatsen

Geboortejaar 2020    (eerste kleuterklas in 2023-2024)     Nog 8 plaatsen

Geboortejaar 2019    (tweede kleuterklas in 2023-2024)   Nog 4 plaatsen

Geboortejaar 2018    (derde kleuterklas in 2023-2024)     Nog 9 plaatsen

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar            Nog 9 plaatsen

Tweede leerjaar         Nog 2 plaatsen

Derde leerjaar            VOLZET

Vierde leerjaar           Nog 3 plaatsen

Vijfde leerjaar            VOLZET

Zesde leerjaar            Nog 8 plaatsen

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

 UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2021 die in 2023-2024 nog instappen of pas in september 2024 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters: 

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Vrijdag 1 september 2023 (eerste schooldag 23/24)  (geboren vóór 1 maart 2021)

Maandag 6 november 2023 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 6 mei 2021)

Maandag 8 januari 2024 (na de kerstvakantie)  (geboren vóór 8 juli 2021)

Dinsdag 1 februari 2024 (geboren vóór 1 augustus 2021)

Maandag 19 februari 2024 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 19 augustus 2021)

Maandag 15 april 2024 (na de paasvakantie) (geboren vóór 15 oktober 2021)

Maandag 13 mei 2024 (na O.-H.-Hemelvaart)  (geboren vóór 13 december 2021)

Vrijdag 1 september 2024 (eerste schooldag 24/25)  (geboren vóór 1 januari 2022)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

 

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het  schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.