Inschrijvingen

Inschrijvingsmodaliteiten VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2018 of vroeger kunnen aangemeld en later ingeschreven worden vanaf onderstaande data zolang de capaciteit niet bereikt is.

1. Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) aanmelden vanaf 2 september 2019.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

2. Kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang en kunnen hun kind aanmelden vanaf 16 september 2019.

3. Alle andere kinderen kunnen aangemeld worden van 2 t/m 31 maart 2020 via https://kampenhout.aanmelden.in

Uiterlijk 30 april krijgt u een mail met het resultaat van uw aanmelding. De effectieve inschrijving in de school loopt van 4 t/m 26 mei 2020.

4. Hebt u de aanmelding gemist? Dan kan u nog vrij inschrijven voor de resterende plaatsen op de school naar keuze (als er nog vrije plaatsen zijn . Deze vrije inschrijvingen starten op 29 mei 2020.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 3 december 2018 t.e.m. 31 december 2018. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data aangemeld en later ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2020.

BESCHIKBARE PLAATSEN in 2019-2020 (update 19/9/2019)

KLEUTERSCHOOL

Geboortejaar 2017 (peuterklas in 2019-2020) Nog 18 plaatsen

Geboortejaar 2016 (eerste kleuterklas in 2019-2020) Nog 1 plaats

Geboortejaar 2015 (tweede kleuterklas in 2019-2020) Nog 2 plaatsen

Geboortejaar 2014 (derde kleuterklas in 2019-2020) Nog 7 plaatsen

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar Nog 6 plaatsen

Tweede leerjaar Nog 6 plaatsen

Derde leerjaar Nog 0 plaatsen

Vierde leerjaar Nog 1 plaats

Vijfde leerjaar Nog 0 plaatsen

Zesde leerjaar Nog 6 plaatsen

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2017 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2020 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 2 september 2019 (begin nieuwe schooljaar) (geboren vóór 3 maart 2017)

Maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 5 mei 17)

Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 7 juli 17)

Maandag 3 februari 2020 (geboren vóór 4 augustus 17)

Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 3 september 17)

Maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie) (geboren vóór 21 oktober 17)

Maandag 25 mei 2020 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 26 november 17)

Dinsdag 1 september 2020 (eerste schooldag 20/21) (geboren tot 31 december 17)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

  • de volgende woensdagen tussen 9 en 11 uur: 16/10/2019, 18/12/2019 , 29/1/2020 , 19/2/2020 , 1./4/2020 en 20/5/2020.
  • donderdag 27 augustus 2020 tussen 18.30 en 20.30 uur.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.