Inschrijvingen

Inschrijvingsmodaliteiten VOOR HET SCHOOLJAAR 2022 - 2023

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2020 of vroeger kunnen ingeschreven worden zolang de capaciteit niet bereikt is.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 3 december 2020 t.e.m. 31 december 2020. Deze kleuters kunnen ook ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2023.

BESCHIKBARE PLAATSEN in 2022-2023 (update 7/9/2022)

KLEUTERSCHOOL

Geboortejaar 2020 (peuterklas in 2022-2023) Nog 18 plaatsen

Geboortejaar 2019 (eerste kleuterklas in 2022-2023) Nog 4 plaatsen

Geboortejaar 2018 (tweede kleuterklas in 2022-2023) Nog 11 plaatsen

Geboortejaar 2017 (derde kleuterklas in 2022-2023) Nog 11 plaatsen

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar Nog 1 plaats

Tweede leerjaar VOLZET

Derde leerjaar Nog 4 plaatsen

Vierde leerjaar VOLZET

Vijfde leerjaar Nog 11 plaatsen

Zesde leerjaar VOLZET

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2020 zijn en die in 2022-2023 nog instappen of pas in september 2023 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag 22/23) (geboren vóór 2 maart 2020)

Maandag 7 november 2022 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 9 mei 20)

Maandag 9 januari 2023 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 9 juli 20)

Dinsdag 1 februari 2023 (geboren vóór 2 augustus 20)

Maandag 27 februari 2023 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 8 september 20)

Maandag 17 april 2023 (na de paasvakantie) (geboren vóór 20 oktober 20)

Maandag 22 mei 2023 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 1 december 20)

Vrijdag 1 september 2023 (eerste schooldag 23/24) (geboren vóór 1 januari 2021)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

  • dinsdag 30 augustus 2022 tussen 18.30 en 20.30 uur.

  • de volgende woensdagen in 2022-2023 tussen 9 en 11 uur: 26/10, 21/12, 25/01, 15/2, 29/3 en 17/5.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.