Inschrijvingen

Inschrijvingsmodaliteiten  VOOR HET SCHOOLJAAR 2024 - 2025

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2022 of vroeger kunnen  ingeschreven worden zolang de capaciteit niet bereikt is.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 3 december 2022 t.e.m. 31 december 2022. Deze kleuters kunnen ook  ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2025. 

Inlichtingen en inschrijvingen:

Op 1 maart starten de aanmeldingen voor kinderen van nieuwe gezinnen. Voor zwel de kleuter- als de lagere school gebeuren deze aanmeldingen via de website van de gemeente Kampenhout. Je vindt alle info over de aanmeldingsprocedure voor de scholen van Kampenhout, via deze link: https://kampenhout.aanmelden.in

Tijdlijn:
1 - 22 maart: iedereen kan zich aanmelden via de bovenvermelde website.

29 maart: toewijzingsbericht wordt verstuurd naar de ouders.

2 - 27 mei: effectieve inschrijvingen op school.

28 mei - 3 juni: kinderen die op de wachtlijst staan kunnen alsnog inschrijven indien er een plaats is vrijgekomen (omdat toegewezen kinderen zich niet inschreven.)

Vanaf 4 juni: vrije inschrrijving voor iedereen, zolang de maximum capaciteit niet bereikt is.

Inschrijvingen kunnen gebeuren na telefonische afspraak: 016/65.74.86.

Gelieve de identiteitskaart van uw kind mee te brengen. Let op, onze school werkt met een maximumcapaciteit, sommige jaren zijn volzet. Zie onze site: www.vgskdeboomhut.be   bij Inschrijvingen.

BESCHIKBARE PLAATSEN in 2024-2025  (update 01/03/2024)

KLEUTERSCHOOL

Geboortejaar 2022    (peuterklas in 2024-2025)     Nog 22 plaatsen

Geboortejaar 2021    (eerste kleuterklas in 2024-2025)     Nog 15 plaatsen

Geboortejaar 2020    (tweede kleuterklas in 2024-2025)   Nog 11 plaatsen

Geboortejaar 2019    (derde kleuterklas in 2024-2025)     Nog 5 plaatsen

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar            Nog 10 plaatsen

Tweede leerjaar         Nog 10 plaatsen

Derde leerjaar            Nog 3 plaatsen

Vierde leerjaar           VOLZET

Vijfde leerjaar            VOLZET

Zesde leerjaar            VOLZET

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

 UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2022 die in 2024-2025 nog instappen of pas in september 2025 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters: 

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 15 april 2024 (na de paasvakantie) (geboren vóór 15 oktober 2021)

Maandag 13 mei 2024 (na O.-H.-Hemelvaart)  (geboren vóór 13 december 2021)

Vrijdag 1 september 2024 (eerste schooldag 24/25)  (geboren vóór 1 januari 2022)

Maandag 4 november 2024 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 6 mei 2022)

Maandag 6 januari 2025 (na de kerstvakantie)  (geboren vóór 5 juli 2022)

Maandag 3 februari 2025 (geboren vóór 1 augustus 2022)

Maandag 10 maart 2025 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 10 september 2022)

Dinsdag 22 april 2025 (na de paasvakantie) (geboren vóór 22 oktober 2022)

Maandag 3 juni 2025 (na O.-H.-Hemelvaart)  (geboren vóór 3 december 2022)

Maandag 1 september 2025 (eerste schooldag 24/25)  (geboren vóór 1 maart 2023)


Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

 

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het  schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.