Inschrijvingen

Inschrijvingsmodaliteiten VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2019 of vroeger kunnen ingeschreven worden zolang de capaciteit niet bereikt is.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 3 december 2019 t.e.m. 31 december 2019. Deze kleuters kunnen ook ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2021.

BESCHIKBARE PLAATSEN in 2021-2022 (update 26/05/2021)

KLEUTERSCHOOL

Geboortejaar 2019 (peuterklas in 2021-2022) Nog 10 plaatsen

Geboortejaar 2018 (eerste kleuterklas in 2021-2022) Nog 12 plaatsen

Geboortejaar 2017 (tweede kleuterklas in 2021-2022) Nog 18 plaatsen

Geboortejaar 2016 (derde kleuterklas in 2021-2022) Nog 1 plaats

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar VOLZET

Tweede leerjaar Nog 3 plaatsen

Derde leerjaar VOLZET

Vierde leerjaar Nog 10 plaatsen

Vijfde leerjaar VOLZET

Zesde leerjaar Nog 6 plaatsen

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2019 zijn en die in 2021-2022 nog instappen of pas in september 2022 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Woensdag 1 september 2021 (eerste schooldag 21/22) (geboren vóór 2 maart 2019)

Maandag 8 november 2021 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 9 mei 19)

Maandag 10 januari 2022 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 9 juli 19)

Dinsdag 1 februari 2022 (geboren vóór 2 augustus 19)

Maandag 7 maart 2022 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 8 september 19)

Dinsdag 19 april 2022 (na de paasvakantie) (geboren vóór 20 oktober 19)

Maandag 30 mei 2022 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 1 december 19)

Donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag 22/23) (geboren vóór 1 januari 2020)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

  • maandag 30 augustus 2021 tussen 18.30 en 20.30 uur.

  • de volgende woensdagen in 2021-2022 tussen 9 en 11 uur: 27/10, 22/12, 26/01, 23/2, 30/3 en 25/5.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.