Inschrijvingen

Inschrijvingsmodaliteiten VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2018 of vroeger kunnen ingeschreven worden zolang de capaciteit niet bereikt is.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 18 november 2018 t.e.m. 31 december 2018. Deze kleuters kunnen ook ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2021.

BESCHIKBARE PLAATSEN in 2020-2021 (update 26/04/2021)

KLEUTERSCHOOL

Geboortejaar 2018 (peuterklas in 2020-2021) Nog 14 plaatsen

Geboortejaar 2017 (eerste kleuterklas in 2020-2021) Nog 16 plaatsen

Geboortejaar 2016 (tweede kleuterklas in 2020-2021) VOLZET

Geboortejaar 2015 (derde kleuterklas in 2020-2021) VOLZET

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar Nog 3 plaatsen

Tweede leerjaar VOLZET

Derde leerjaar Nog 10 plaatsen

Vierde leerjaar VOLZET

Vijfde leerjaar Nog 3 plaatsen

Zesde leerjaar VOLZET

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2018 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2021 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 17 mei 2021 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 18 november 18)

Woensdag 1 september 2021 (eerste schooldag 21/22) (geboren vóór 31 december 18)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

  • de volgende woensdagen in 2020-2021 tussen 9 en 11 uur: 12/5.

  • maandag 30 augustus 2021 tussen 18.30 en 20.30 uur.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.


Inschrijvingsmodaliteiten VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2019 of vroeger kunnen ingeschreven worden zolang de capaciteit niet bereikt is.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 3 december 2019 t.e.m. 31 december 2019. Deze kleuters kunnen ook ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2021.

Voor kinderen geboren in het jaar 2019 of vroeger gelden volgende afspraken die in overleg met de gemeente en de andere Kampenhoutse scholen werden bepaald.

VOORRANGSPERIODE (niet aanmelden, onmiddellijk inschrijven)

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) tot en met vrijdag 26 februari 2021 aanmelden in de school waar het oudste kind al naar school gaat.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

NIEUWE GEZINNEN (eerst aanmelden, nadien inschrijven indien gunstig gerangschikt)

U meldt uw kind online aan via https://kampenhout.aanmelden.in

(van maandag 1 maart tot woensdag 31 maart 2021)

U krijgt het resultaat van de aanmelding in april 2021.

U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen 3 en 28 mei 2021 op de school.

Schooljaar 2021-2022

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2019 zijn en die in 2021-2022 instappen of pas in september 2022 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Woensdag 1 september 2021 (eerste schooldag 21/22) (geboren vóór 2 maart 2019)

Maandag 8 november 2021 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 9 mei 19)

Maandag 10 januari 2022 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 9 juli 19)

Dinsdag 1 februari 2022 (geboren vóór 2 augustus 19)

Maandag 7 maart 2022 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 8 september 19)

Dinsdag 19 april 2022 (na de paasvakantie) (geboren vóór 20 oktober 19)

Maandag 30 mei 2022 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 1 december 19)

Donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag 22/23) (geboren vóór 1 januari 2020)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

  • maandag 30 augustus 2021 tussen 18.30 en 20.30 uur.

  • de volgende woensdagen in 2021-2022 tussen 9 en 11 uur: 27/10, 22/12, 26/01, 23/2, 30/3 en 25/5.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.