De Boomhut

Beste,

Welkom op onze site.

Wij zijn een vrije basisschool, die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Onze school wordt geruggensteund door de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar regio Keerbergen.

De school telt ongeveer 100 kleuters en 240 leerlingen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen deels opnieuw toe te laten.

Wat betekent dit voor onze school? UPDATE 29 mei

Onze school opent extra in juni.

Wat betekent dat voor jou en je kind?

Beste ouder,

Eerst en vooral wensen we vanuit het team alle ouders te bedanken voor het begrip, de aanmoedigingen, de blijken van appreciatie, … We hebben het gevoel goed samen te werken met het overgrote deel van onze gezinnen. Dank!

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 2 juni krijgen steeds meer klassen enkele dagen les op school. Jammer genoeg kunnen we niet elke dag alle leerlingen welkom heten. De verplicht gescheiden speeltijden , … zorgen voor die onmogelijkheid. We doen echter onze uiterste best om iedereen zoveel mogelijk naar school te laten komen.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van alle kinderen die opnieuw naar school kunnen.

Wie start opnieuw op school? En op welke dagen gaan ze naar school?

Voor de kleuters is het eenvoudig.

· Alle kleuters zijn vanaf dinsdag 2 juni elke dag welkom in hun klas. De klasgroep is daar de contactbubbel, zowel voor binnen als voor buiten. Ze moeten geen social distancing toepassen (en kunnen dat ook niet 😊 ) Handen wassen zal heel geregeld gebeuren. De juf moet enkel een mondmasker dragen bij de contacten met volwassenen .

· De voorschoolse opvang gaat tot 8.25 uur door in de turnzaal. Tussen 8.25 uur en 8.45 uur gaan de kleuters rechtstreeks naar hun klas. De kleuterklas start om 8.45 uur maar eindigt al om 15.30 uur. (Op woensdag om 11.15 uur en op vrijdag 15.15 uur.) Zo willen we een meer gespreide ophaling mogelijk maken en verkleinen we de groep wachtende ouders. De jongste kleuters worden via de zoen- en zoefzone afgehaald, de oudste via het kleine poortje aan de parking.

· De kleuters eten in hun klas. Ze zorgen zelf voor een drankje in een drinkbus of drinken een drankje van de school. Er worden geen bekers van de school gebruikt.

· Juf Marieke is afwezig en wordt vervangen door juf Kirsty. Juf Jolijn is afwezig en wordt vervangen door juf Ilse.

Voor de lagere school.

· Omwille van de speelplaats kunnen we per dag maximaal 9 (van de 12) klasgroepen opvangen. Dat wil zeggen dat uw kind 3 keer per week naar school kan komen. Rekening houden met broers en zussen is helaas niet mogelijk.

· De klasgroep is ook hier de contactbubbel, zowel voor binnen als voor buiten. Kinderen moeten geen social distancing toepassen. Handen wassen zal heel geregeld gebeuren. De leerkracht moet een mondmasker dragen behalve vooraan in de klas achter een plexi-scherm .

· De voorschoolse opvang gaat tot 8.25 uur door in de turnzaal. Tussen 8.25 uur en 8.45 uur gaan de leerlingen rechtstreeks naar hun klas. De lessen starten om 8.45 uur en eindigen op het gewone uur.

De kinderen verlaten de school via de grote poort aan de parking als ze hun ouders zien.

· Alle fietsers verlaten de school via het poortje aan de bib. Er zijn geen rijen.

· De kinderen eten in hun klas. Er zijn geen warme maaltijden. Ze zorgen zelf voor een drankje in een drinkbus of drinken een drankje van de school. Er worden geen bekers van de school gebruikt.

· Het overzicht van welke klas wanneer komt, vindt u op de schoolwebsite bij de kalender.

· De eerste week is op dinsdag en donderdag nog enkel voor 1, 2 en 6 zoals het momenteel al loopt. Vrijdag nemen 3, 4 en 5 de start.

· Vanaf 8 juni kunnen alle klassen volledig deelnemen aan de lessen behalve 5B, die komen in twee groepen op maandag + donderdag of dinsdag + vrijdag. Op woensdag komen ze samen naar school.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

· Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

· Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.

· Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

· Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

· Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

· Wil je praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je ziek bent of iemand van de familie ziek is?

· Zieke kinderen moeten thuisblijven.

· Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Meer info over de procedure: https://www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/

· Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

· Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

· Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

· De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.

· Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.

· Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. Wat er dan moet gebeuren, legt het CLB uit.

· Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

· Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

· Kinderen van lagere schoolklassen die geen les hebben en waarvoor geen opvang kan worden gevonden, worden op school opgevangen.

· We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).

· De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.

· In de opvang vangen we wel kinderen op van verschillende klassen en is er dus ook de mogelijkheid van vermenging. We houden ze wel zo ver mogelijk van mekaar.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

· We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket waaronder ook LO maar geen zwemmen.

· Uitstappen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar.

· Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Het rapport zal er heel anders uitzien. Kinderen hebben door deze omstandigheden op een heel andere manier kunnen werken en mogen tonen hoe ze die zelfstandigheid aanpakten.

· Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.

· Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

· Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan

· Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.

· Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel zo organiseren, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

En dan nog een uitsmijter:

Op donderdag 11 juni kan u de bestelde pizza’s afhalen in de PAX tussen 14.30 uur en 18.30 uur. We zorgen voor een veilige verdeling. Heel erg bedankt aan de mensen van de ouderraad en natuurlijk aan alle eters. Smakelijk.